စတိုးဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဖွင့်၍ ပြည်သူတွေကိုရောင်းစားသူ

A CONVENIENCE STORE
(စတိုးဆိုင်လေး တစ်ဆိုင်)

Writen&Directed By
Za Wa Za War Soe;
Nepain Film Production;
The Director Of Mae Tha Khoe Film;
Script By DragonFly Store;

ရယ်လိုက်ရတာ အူတွေကိုနာနေတာပဲ🤣🤣🤣🤣🤣