တောင်းဆိုထားတဲ့ သီချင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်

ရှေ့တန်းစစ်ဆင်ရေးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော သူငယ်ချင်းများအတွက်ဆိုပြီး

major: naing naing htun သီဆိုထားတဲ့ We Are Soldier သီချင်းကို

ဗက အေးမြင့်ထွန်း ကနေ ပါဝင်တောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်…

တောင်းဆိုထားတဲ့ သီချင်းလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်…