သာသနာရောင် ထွန်းလင်းပြောင်မည်

င်

သာသနာရောင်.. ထွန်းလင်းပြောင်မည်

ဘုရားသားတော်များနှင့် စစ်သားများ ရှိနေသရွေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓသာသနာပျောက်ကွယ်မှေးမိန်သွားမည်မဟုတ်ပါ။